ZMLUVY 2020

P.č.Číslo zmluvyNázov zmluvyPoskytovateľ (Zmluvná strana)Celková hodnota (€)Zverejnené
1.BR11/2020Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rohožíLindstrom, s.r.o, Trnava15,41€/mes.27.01.2020
2. 1/2020Zmluva o poskytovaní sociálnej služby1,00€/hod.31.01.2020
3.2/2020Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 1,00€/hod. 31.01.2020
4.3/2020Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 1,00€/hod. 31.01.2020
5.N20200128002Zmluva o spolupráciIA MPSVR SR17.086,72€05.02.2020
6.Príloha č.1 Príloha č.1 k zmluve VSN2012201801 ENVIPAK, a.s., Bratislava 26.02.2020
7.2020/BR-4Zmluva o dieloPLAYSYSTEM s.r.o.7.813,20€28.02.2020
8.PHZ-OPK1-2019-002749 Zmluva o poskytnutí dotácie MVSR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11.264,06€ 02.03.2020
9.2020/BR-5Zmluva o dieloMilan Piskura11.264,94€09.03.2020
10.2020/BR-6Zmluva o dieloMilan Piskura3.400,02€20.03.2020
11.320 0495 Zmluva o poskytnutí dotácieDobrovoľná požiarna ochrana SR3.000,00€ 30.03.2020
11.2020/BRZmluva o nájme nebytových priestorovSlovenská pošta, a.s.420,00€/rok08.07.2020
12.N20200128002D01Dodatok k Zmluve o poskytovaní sociálnej službyImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR20.07.2020
13.QUO-12569776-X1P1Y1Zmluva o združenej dodávke elektrinyVýchodoslovenská energetika a.s., Košice30.07.2020
14.Dodatok č.5Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytových priestorovSlovak Telekom a.s., Bratislava600,52€/rok30.07.2020
15.441/206/20PvZmluva o dodávke vody z verejného vodovoduPodtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad05.08.2020
16.Darovacia zmluvaDarovacia zmluva1.000,00€26.08.2020
17.2020/BR-7Kúpno predajná zmluva1.950,00€31.08.2020
18.02/2020Kúpna zmluva215,00€04.09.2020

SODB 2021 INFORMÁCIE