PRENÁJOM KULTÚRNEHO DOMU

Obec Brutovce ponúka občanom a širokej verejnosti prenájom priestorov kultúrneho domu. V kultúrnom dome je možné usporiadať rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, tanečné zábavy, svadby, stužkové, plesy, rodinné a spoločenské oslavy, kar a iné. K dispozícií sú aj návleky na stoličky s mašľami. Kuchyňa prešla rekonštrukciou priestorov a dovybavením kuchynskou technikou v roku 2019. Kapacita kultúrneho domu je 200 ľudí.

Unikátny výhľad na čaro okolitej prírody si môžete vychutnať z letnej terasy situovanej v blízkosti kultúrneho domu. V letných mesiacoch je možné tento priestor využiť na posedenie. Pred sálou kultúrneho domu je vytvorený priestor oddychovej zóny „drevenej dediny“ skrášlený kvetinovými záhonmi.

Výška poplatku za prenájom priestorov kultúrneho domu je stanovená podľa platného cenníka úhrad za služby poskytované obcou Brutovce. K výške poplatku sa pripočítava cena za elektrickú energiu a vodu. Pred začatím akcie sa odpíše stav na jednotlivých meracích zariadeniach.

Pri každom druhu akcie sa platí za rozbitie a znehodnotenie materiálu kuchyne a príslušenstva kultúrneho domu vo výške ich nákupnej hodnoty.

Prenájom priestorov kultúrneho domu je možné dohodnúť osobne v kancelárii obecného úradu v Brutovciach počas stránkových hodín, e-mailom: obec@brutovce.sk alebo telefonicky: +421908 577 381. Tešíme sa na Vás!