Obecná knižnica v Brutovciach

Pravidlá obecnej knižnice pre všetkých čitateľov

🙂 Požičiavanie kníh je možné v čase oficiálnych vypožičaných hodín. Mimo týchto hodín je to možné len po dohode s knihovníčkou.

🙂 Požičiavanie kníh je bezplatné.

🙂 Do priestorov knižnice môžete vstupovať a požičiavať si knihy len za prítomnosti knihovníčky.

🙂 Čitateľ môže mať požičanú 1 knihu, po dohode s knihovníčkou maximálne 2 knihy.

🙂 Po prečítaní treba knihu čím skôr vrátiť, aby mohla byť k dispozícii ďalším čitateľom.

🙂 Požičanú knihu treba vrátiť priamo do rúk knihovníčky a počkať, kým jej vrátenie zapíše.

🙂 Požičanú knihu treba udržiavať a vrátiť v takom stave, vakom si ju čitateľ požičal. Akékoľvek jej nedostatky treba nahlásiť knihovníčke.

🙂 Knižnica má svoje usporiadanie, preto každú knihu, ktorú si nepožičiavate domov, vráťte tam, odkiaľ ste ju zobrali. Ak si to nepamätáte, dajte ju radšej pani knihovníčke, ktorá ju na správne miesto založí sama.

🙂 V knižnici sa správajte disciplinovane.

Zoznam dostupnej literatúry

Pre vyhľadanie konkrétneho knižného titulu alebo autora v zozname dostupnej literatúry použite klávesovú skratku Ctrl + F .