projekty

Osvetlenie odstavnej plochy pri cintoríne

V októbri 2023 sa verejné osvetlenie pri miestnom cintoríne v Brutovciach rozšírilo o vetvu osvetlenia novej odstavnej plochy. Na túto aktivitu boli vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu obce a podieľali sa na nej aj pracovníci obecného úradu.