UKONČENIE ZÁKAZU POUŽÍVANIA PITNEJ VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU BRUTOVCE

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad po vykonaní nápravných opatrení a odobratí kontrolnej vzorky vody zo siete vodovodu v Brutovciach oznamuje, že voda vo všetkých vyšetrovaných ukazovateľoch

VYHOVUJE POŽIADAVKÁM NA PITNÚ VODU

Preto je už od dnes, 29.09.2023 náhradné zásobovanie cisternou ukončené.