CINTORÍN

Súčasný cintorín bol zriadený v druhej polovici  17. storočia blízko obce. Veľa hrobov nemá označenie, sú bez krížov. V roku 1949 už na pôvodnom cintoríne nebolo miesta, z tohto dôvodu obec rozšírila cintorín južným smerom do dnešnej podoby. Údržbu priestranstva cintorína vykonáva obec Brutovce.

V Brutovciach sa pôvodne pochovávalo na kostolnom dvore. Dokazovali to vykopané kosti pri výstavbe pamätníka v roku 1946. Do tohto roku bolo vidieť aj niektoré hrobové miesta. V roku 2013 bola vykonaná rekonštrukcia podlahy kostola, pri ktorej sa našli hrobové miesta. Pri kopaní odvlhčovacej priekopy na kostolnom dvore sa našlo veľmi veľa kostí, ktoré boli dôjstojne uložené do spoločného hrobu.