ROZPOČET OBCE

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet obce 2019 – príjmy

Rozpočet obce 2019 – výdavky

Návrh rozpočtu obce na rok 2019

Návrh rozpočtu 2019 – príjmy

Návrh rozpočtu 2019 – výdavky

OZNAM - ZMENA CP