VOĽBY

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024 (22.03.2024, 05.04.2024)

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2024 (1. kolo)

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2024 (2. kolo)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2023 (30.09.2023)

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

……………………………………………………………………………………………………………………………….

REFERENDUM 2023 (21.01.2023)

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v referende

……………………………………………………………………………………………………………………………….

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022 (29.10.2022)

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a voľbách do orgánov samosprávnych krajov

……………………………………………………………………………………………………………………………….

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020 (29.02.2020)

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

……………………………………………………………………………………………………………………………….

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019 (25.05.2019)

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu

……………………………………………………………………………………………………………………………….

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019 (16.03.2019, 30.03.2019)

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky (1. kolo)

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky (2. kolo)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

VOĽBY DO SAMOSPRÁVY 2018 (10.11.2018)

Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

……………………………………………………………………………………………………………………………….