podujatia

Október, mesiac úcty k starším 2023

Tohtoročné októbrové popoludnie pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme v Brutovciach oslávili kultúrno-spoločenským podujatím, ktoré spevom a hudbou odštartovala brutovská mládež. Program pokračoval občerstvením a premietaním náučných príbehov zo života „Desatoro bezpečného seniora“, ktoré by si mal v záujme svojej bezpečnosti osvojiť každý senior.