podujatia

Životné jubileum, Mgr. Ján Tarbaj, kanonik h.c.

V nedeľu 01.10.2023 sa v našom kostole konala slávnostná svätá omša, ako poďakovanie pri príležitosti životného jubilea 70 rokov, ktorú celebroval oslávenec a náš rodák Janko Tarbaj. Túto milú slávnosť spestrila aj brutovská mládež v krojoch. Po skončení sv. omše bolo pre pozvaných hostí pripravené pohostenie na fare.