ÚRADNÁ TABUĽA

Zmluva o poskytnutí dotácie (PSK)

Dátum vyvesenia: 05.06.2019
Prílohy: zmluva
——————————————————————————————————————–

Zápisnica z ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

Dátum vyvesenia: 03.06.2019
Prílohy: zápisnica
——————————————————————————————————————–

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu

Dátum vyvesenia: 27.05.2019
Prílohy: odpis zápisnice
——————————————————————————————————————–

Záverečný účet obce za rok 2018

Dátum vyvesenia: 15.05.2019
Prílohy: záverečný účet 2018, príloha
——————————————————————————————————————–

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

Dátum vyvesenia: 02.05.2019
Prílohy: oznámenie výrub 2
——————————————————————————————————————–

eKASA – Oznam pre podnikateľov, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach

Dátum vyvesenia: 06.05.2019
Prílohy: eKASA

——————————————————————————————————————–

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady

Dátum vyvesenia:
Prílohy:
vytriedenie KO
——————————————————————————————————————–

Oznámenie o strategickom dokumente: Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Dátum vyvesenia:
Prílohy:
oznámenie PSK
——————————————————————————————————————–

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

Dátum vyvesenia:
Prílohy: oznámenie výrub

——————————————————————————————————————–