ÚRADNÁ TABUĽA

Záverečný účet obce za rok 2018

Dátum vyvesenia: 15.05.2019
Prílohy: záverečný účet 2018, príloha
——————————————————————————————————————–

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

Dátum vyvesenia: 07.05.2019
Prílohy: oznámenie výrub 2
——————————————————————————————————————–

eKASA – Oznam pre podnikateľov, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach

Dátum vyvesenia: 06.05.2019
Prílohy: eKASA

——————————————————————————————————————–

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady

Dátum vyvesenia:
Prílohy:
vytriedenie KO
——————————————————————————————————————–

Oznámenie o strategickom dokumente: Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Dátum vyvesenia:
Prílohy:
oznámenie PSK
——————————————————————————————————————–

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

Dátum vyvesenia:
Prílohy: oznámenie výrub

——————————————————————————————————————–

Registrácia chovov ošípaných

Dátum vyvesenia:
Prílohy:
RVPS PP
——————————————————————————————————————–

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Dátum vyvesenia:
Prílohy: regis. chovu

——————————————————————————————————————–

Pošta Brutovce – oznámenie trvalej zmeny otváracích hodín pre verejnosť

Dátum vyvesenia:
Prílohy:
oznam pošta
——————————————————————————————————————–

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020

Dátum vyvesenia:
Prílohy: program PK

——————————————————————————————————————–