ÚRADNÁ TABUĽA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brutovciach

Dátum vyvesenia: 30.11.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Dátum vyvesenia: 30.11.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Návrh rozpočtu obce na rok 2022

Rozpočet obce 2022 /návrh/ – príjmy

Rozpočet obce 2022 /návrh/ výdavky

Dátum vyvesenia: 15.11.2021
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brutovciach

Dátum vyvesenia: 27.09.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aktuálne organizačné informácie týkajúce sa návštevy sv. Otca Františka v Prešove

Dátum vyvesenia: 10.09.2021

Ďalšie doplňujúce informácie nájdete aj na stránkach: 

www.navstevapapeza.sk/sk/presov

www.presov.sk/navsteva-papeza-v-presove.html

www.idsvychod.sk

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okrese Levoča

Dátum vyvesenia: 21.06.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Dátum vyvesenia: 17.06.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Dátum vyvesenia: 17.05.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Záverečný účet obce za rok 2020

Dátum vyvesenia: 05.05.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky k projektu: „Rekonštrukcia Domu nádeje v obci Brutovce“

Dátum vyvesenia: 18.03.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oznámenie o strategickom dokumente zmeny a doplnky č.2 ÚPN O Nižný Slavkov

Dátum vyvesenia: 18.03.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Seniori, pozor na falošných sčítacích asistentov !

Dátum vyvesenia: 15.03.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021

Dátum vyvesenia: 04.03.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brutovce – NÁVRH

Dátum vyvesenia: 01.03.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady

Dátum vyvesenia: 08.02.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Návrat do škôl 2021

Dátum vyvesenia: 03.02.2021

aktualizovaný k 08.02.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ekonomicky oprávnené náklady – opatrovateľská služba za kalendárny rok 2020

Dátum vyvesenia: 03.02.2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rozpočet obce na rok 2021

Rozpočet obce 2021 – príjmy

Rozpočet obce 2021 výdavky

Dátum vyvesenia: 07.12.2020
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brutovce na I. polrok 2021

Dátum vyvesenia: 26.11.2020