SÚHRNNÉ SPRÁVY

2021

obdobie

 1. štvrťrok – Obec nerealizovala žiadne VO v uvedenom období.
 2. štvrťrok – Súhrnné správy II/2021 – o zmluvách, Súhrnné správy II/2021 – o zák. s nízkymi hodnotami,
 3. štvrťrok – Súhrnné správy III/2021 – o zmluvách
 4. štvrťrok –

2020

obdobie

 1. štvrťrok – Súhrnné správy I/2020, Súhrnné správy I/2020 oprava
 2. štvrťrok – Obec nerealizovala žiadne VO v uvedenom období.
 3. štvrťrok – Súhrnné správy III/2020
 4. štvrťrok – Súhrnné správy IV/2020

2019

obdobie

 1. štvrťrok – Obec nerealizovala žiadne VO v uvedenom období.
 2. štvrťrok – Súhrnné správy II/2019
 3. štvrťrok – Súhrnné správy III/2019 – o zák. s nízkymi hodnotami, Súhrnné správy III/2019 – o zmluvách
 4. štvrťrok – Súhrnné správy IV/2019