SÚHRNNÉ SPRÁVY

2019

obdobie

  1. štvrťrok – Obec nerealizovala
  2. štvrťrok – Súhrnné správy 2/2019
  3. štvrťrok
  4. štvrťrok

OZNAM - ZMENA CP