SÚHRNNÉ SPRÁVY

2023

obdobie

 1. štvrťrok – Informácia o nezverejnení súhrnných správ I.Q/2024
 2. štvrťrok – Informácia o nezverejnení súhrnných správ II.Q/2024
 3. štvrťrok –
 4. štvrťrok –

2023

obdobie

 1. štvrťrok – Informácia o nezverejnení súhrnných správ I.Q/2023
 2. štvrťrok – Informácia o nezverejnení súhrnných správ II.Q/2023
 3. štvrťrok – Informácia o nezverejnení súhrnných správ III.Q/2023
 4. štvrťrok – Informácia o nezverejnení súhrnných správ IV.Q/2023

2022

obdobie

 1. štvrťrok – Obec nerealizovala žiadne VO v uvedenom období.
 2. štvrťrok – Obec nerealizovala žiadne VO v uvedenom období.
 3. štvrťrok – Obec nerealizovala žiadne VO v uvedenom období.
 4. štvrťrok – Obec nerealizovala žiadne VO v uvedenom období.

2021

obdobie

 1. štvrťrok – Obec nerealizovala žiadne VO v uvedenom období.
 2. štvrťrok – Súhrnné správy II/2021 – o zmluvách, Súhrnné správy II/2021 – o zák. s nízkymi hodnotami,
 3. štvrťrok – Súhrnné správy III/2021 – o zmluvách
 4. štvrťrok – Obec nerealizovala žiadne VO v uvedenom období.

2020

obdobie

 1. štvrťrok – Súhrnné správy I/2020, Súhrnné správy I/2020 oprava
 2. štvrťrok – Obec nerealizovala žiadne VO v uvedenom období.
 3. štvrťrok – Súhrnné správy III/2020
 4. štvrťrok – Súhrnné správy IV/2020

2019

obdobie

 1. štvrťrok – Obec nerealizovala žiadne VO v uvedenom období.
 2. štvrťrok – Súhrnné správy II/2019
 3. štvrťrok – Súhrnné správy III/2019 – o zák. s nízkymi hodnotami, Súhrnné správy III/2019 – o zmluvách
 4. štvrťrok – Súhrnné správy IV/2019