OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Roman Štelbacký

Ing. Daniel Hockicko

Dávid Hockicko

Pavol Petrek

Alžbeta Biroščáková