DHZ Brutovce

Dobrovoľný hasičský zbor má v Brutovciach dlhoročnú tradíciu. Naši hasiči sú okrem vzornej reprezentácie obce na súťažiach nápomocní aj pri organizovaní kultúrnych podujatí a pri realizovaní rôznych projektov a aktivít v obci.


Na sklonku januára 2023 sa v Kultúrnom dome v Brutovciach konal Hasičský ples, ktorí usporiadali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Brutovce. Do tanca hrala skupina Tender, žrebovala sa tombola a po rozdaní bohatých cien prebiehala voľná zábava.

Na čele sprievodu kráčali s krížom spolu s veriacimi aj naši dobrovoľní hasiči oblečení vo svojich uniformách. Jednotlivé zastavenia smerovali spodnou trasou smerom ku kaplnke pri kostole.

Na súťaži o Pohár Býčej hory v obci Oľšov sa 31.07.2022 DHZ Brutovce umiestnilo na 1. mieste.

Naši dobrovoľní hasiči sa v júni 2023 zúčastnili aj Okresnej hasičskej ligy Sabinov na futbalovom ihrisku v Brezovici. 

Z dotácie poskytnutej z prostriedkov DPO SR v roku 2023 bol DHZ Brutovce po materiálnej i technickej stránke dovybavený o šatníkové hasičské skrine a osobné ochranné prostriedky pre hasičov.