OBECNÝ ÚRAD

Kontaktné údaje:

Obecný úrad Brutovce
Brutovce 95
053 73 Brutovce

kód obce podľa vyhlášky 597/2002 Z.z. : 526410
počet obyvateľov: 169 (k 31.12.2018)
IČO: 00328979
DIČ: 2020727643

Starostka obce

Mária Petreková
tel.: +421908 577 381
e-mail: obec@brutovce.sk

kód obce podľa vyhlášky 597/2002 Z.z. : 526410
počet obyvateľov: 169 (k 31.12.2018)
IČO: 00328979
DIČ: 2020727643