podujatia

Mikuláš 2023

Mikuláš sa s množstvom snehu v Brutovciach vysporiadal ukážkovo a cestu k nám si našiel aj tento rok. Po svätej omši odmenil drobnou pozornosťou všetkých prítomných vychádzajúcich z kostola a vydal sa na návštevu po domácnostiach, kde rozniesol sladké balíčky pre dobré detičky. A prisľúbil, že sa o rok vráti!