HISTÓRIA

Obec bola založená po tatárskom vpáde v chotári obce Ordzovany, no archeologické nálezy dokazujú, že Brutovce boli osídlené ešte pred tatárskym vpádom. Prvý písomný záznam o dedine Svätý Vavrinec / Brutovce / sa viaže k roku 1268. Podkladom pre návrh obecného erbu bola obecná pečať pochádzajúca z druhej polovice 17. storočia.

V pečati obce je vyobrazený stojaci svätec – sv. Vavrinec v pravej ruke držiaci palmovú vetvičku a v ľavej ražeň. Sv. Vavrinec sa stal patrónom obce. Jeho meno niesla aj prvá osada z ktorej sa neskôr vyvinuli Brutovce, bol mu zasvätený pôvodný kostol postavený v prvej polovici 14. storočia, prestavaný v rokoch 1779-1784. V strede neogotického oltára sa nachádza neskorogotická socha Madony v súčasnosti umiestnená v severnej časti lode. Za zmienku stojí aj gotický zvon z roku 1524 od Andreja Illenfelda. V blízkosti kostola je pamätník padlým v prvej a druhej svetovej vojne z roku 1946.