OBEC

Malebná obec Brutovce sa rozprestiera v okrese historicky významného mesta Levoča. Patrí do mikroregiónu Levočské vrchy. V súčasnosti má 169 obyvateľov. Obec založili po roku 1260. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1268. Tunajší obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a tkáčstvom. Z historických pamiatok sa zachoval rímsko-katolícky kostol v gotickom slohu z 1. polovice 14. storočia, upravený v 18. a 20. storočí. Sú v ňom pomerne zachovalé gotické plastiky zo 14. a 15. storočia. V chotári obce sa nachádza ešte jedna sakrálna stavba a tou je kaplnka v poli. V centre obce pripomína ťažké chvíle a obety pamätník 1. a 2. svetovej vojny. Svätý Vavrinec, ako patrón obce, ktorému je zasvätený i kostol, prepožičal svoje meno miestnemu liečivému prameňu. Brutovce si do dnešných čias zachovávajú poľnohospodársky charakter. Zaujímavosťou obce sú viaceré zachované prvky ľudovej architektúry najmä v podobe dreveníc.