!!! ZÁKAZ POUŽÍVANIA PITNEJ VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU BRUTOVCE !!!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad dňa 22.9.2023 vydal ZÁKAZ POUŽÍVANIA PITNEJ VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU BRUTOVCE. Podtatranská vodárenská spoločnosť (PVPS) zabezpečí náhradné zásobovanie pitnou vodou pomocou cisterny. Cisterna bude pristavená každý deň od 10:00 do 12:00 až do odvolania pred Obecným úradom, následne pôjde smerom na rázcestie - Nová ulica, potom spodná ulica pod kostolom a nakoniec bude stáť na autobusovej zastávke. Voda z vodovodu nie je vhodná na priamu konzumáciu, vhodná je úprava prevarením.