podujatia

Odpustové slávnosti 2022 (nedeľa)

Duchovným programom pokračovali odpustové slávnosti v nedeľu, 07.08.2022, slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. v doprovode Dychovej hudby Hornád z Trsteného pri Hornáde.