podujatia

Medzinárodný deň žien 2022

Milé dámy, milé matky,
dievčatá a kamarátky.
Keďže dnes je ten náš deň,
zaželať Vám všetkým chcem,
veľa zdravia, šťastia, lásky,
nech Vám zmiznú z tváre vrásky.

Krásny Deň žien !