projekty

Úprava priestranstva pred kostolom

S dlhodobým cieľom zvyšovania kvality života obyvateľov a atraktivity obce sa v mesiaci jún pristúpilo k úprave priestranstva pred kostolom. Revitalizácia verejného priestranstva v tejto časti obce pozostávala z osadenia nových betónových žľabov do potôčika pozdĺž miestnej komunikácie, pokládky nového asfaltového koberca podľa projektovej dokumentácie a skrášlenia priľahlého svahu kvetinovými záhonmi. Projekt „Úprava priestranstva pred vchodom do sakrálnej pamiatky – kostola sv. Vavrinca“ bol v rámci výzvy mikroprogramu PSK pre rok 2021 finančne podporený vo výške 4 000,00 € a spoluúčasti obce 2 184,13 €. Zámerom realizácie týchto aktivít bolo vytvoriť bezpečné, verejne prístupné miesto širokej verejnosti a spestriť estetický zážitok obyvateľom a návštevníkom nášho vzácneho kostolíka.