podujatia

Odpustové slávnosti 2022 (piatok)

Tohtoročné odpustové slávnosti sa niesli v duchu bačovských remesiel a tradícií. Prípravou pravého ovčieho syra a varením žinčice odštartovali program v piatok 05.08.2022 naši bačovia Michal Biroščák a Peter Kudas. Ďalej nasledovalo vystúpenie Michala Smetanku a Petra Kováča slovom, nôtou i tancom. Tradičné ovčiarstvo na Strednom Spiši nám na plátne v amfiteátri priblížil dokumentárny film „Juhaši, bačove, co po vas zostaňe“, v ktorom účinkovali aj rodáci z Brutoviec. S pastierskou kultúrou Levočských vrchov nás oboznámil videozáznam predstavenia OZ Juhaska reguľa „Vážení a zatratení“. Záver bohatého piatkového programu odpustových slávností v Brutovciach patril zapáleniu vatry.