podujatia

Októbrové popoludnie

Mesiac október sa už tradične spája s oslavou jesene života. V úvode obecnej schôdze, spojenej so zasadnutím obecného zastupiteľstva pani starostka, Mária Petreková, zhodnotila priebeh takmer uplynulého roka a predstavila vízie do ďalšieho obdobia. S prihliadnutím na aktuálne epidemiologické opatrenia nasledovalo milé posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, v rámci ktorého úsmev na tvárach najstarším obyvateľom vyčarili básne a piesne v podaní našich najmladších. Prítomní si taktiež pri občerstvení a hudobnom doprovode zaspievali spoločne s mládežou. V závere podujatia boli naši seniori obdarovaní vitamínmi pre posilnenie imunity.