projekty

Rekonštrukcia komínov a maľovanie strechy budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu

V júni 2023 sa z vlastných zdrojov obce zrealizovalo vložkovanie komínového telesa a rekonštrukcia nadstrešných častí komínov, ktoré už boli v kritickom stave. K týmto úkonom sa pristúpilo hlavne z dôvodov prevádzkovej bezpečnosti a funkčnosti komínového systému, ktorý je nevyhnutnou súčasťou systému vykurovania administratívnych priestorov i priestorov slúžiacich verejnosti.