projekty

Akvizícia knižného fondu Obecnej knižnice

Zámerom projektu „Čítanie pre všetkých“ bola obnova a rozšírenie knižného fondu obecnej knižnice v Brutovciach o hodnotné diela s prihliadnutím na záujmy čitateľov všetkých vekových kategórií v čo najširšom rozsahu. S finančným príspevkom Fondu na podporu umenia (FPU) v hodnote 1.000,00 € a spolufinancovania obce 158,55 € sa zakúpilo celkovo 118 nových knižných titulov, ktoré sú k dispozícii čitateľom Obecnej knižnice v Brutovciach.

Po vykonaní prieskumu záujmu u návštevníkov knižnice a vytvorení zoznamu žiadaných knižných titulov sa pristúpilo k prieskumu trhu v troch kníhkupectvách. Nasledovalo vyhodnotenie cenových ponúk a realizácia nákupu knižných titulov z internetového kníhkupectva www.gorila.sk. Knižný fond Obecnej knižnice bol doplnený o náučnú literatúru pre deti, mládež a dospelých v počte 68 ks a beletriu pre deti, mládež a dospelých v počte 50 ks. V rámci projektu bolo zakúpených 37 knižných jednotiek vydaných s podporou FPU v hodnote 374, 71€, čo predstavuje 37,47% z poskytnutej dotácie FPU.  Zakúpené knižné tituly boli zaevidované do prírastkového zoznamu, zoznamu dostupnej literatúry a označené logom FPU „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“.

Realizáciou projektu „Čítanie pre všetkých“ sa dosiahlo obohatenie knižného fondu, s predpokladom uspokojenia vzdelávacích, informačných a kultúrnych potrieb návštevníkov Obecnej knižnice v Brutovciach.