podujatia

Deň otvorených dverí, 2022

Mesiac úcty k starším sme si tento rok spríjemnili popoludňajším coffee posedením, obohateným kultúrnym programom našich občanov a rodákov. Súčasťou tohto podujatia bolo aj otvorenie novozrekonštruovaných spoločenských priestorov Obecného úradu, ktoré ponúkajú možnosti stretávania sa, trávenia voľného času a realizácie spoločných aktivít.