podujatia

MDŽ 2023 a odovzdanie aického externého defibrilátora /AED/ obci

Sviatok všetkých žien, 8. marec, sme si v Brutovciach pripomenuli milým posedením aj tento rok. Spestrením bohatého popoludňajšieho programu bolo odovzdanie aického externého defibrilátora /AED/ obci, ktorý slúži na okamžitý zásah pri zástave srdca. AED je umiestnený na fasáde pri vstupe do budovy Obecného úradu a prístupný verejnosti 24 hodín denne. Tento prenosný prístroj získala obec Brutovce ako dar od Nadačného fondu Kaufland a Občianskeho združenia Záchrana. Po oficiálnom odovzdaní defibrilátora prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, Mgr. Františkom Majerským, nasledovala odborná prednáška a zaškolenie o poskytovaní prvej pomoci prostredníctvom AED. V rámci školenia si použitie prístroja vyskúšali naši dobrovoľní hasiči, pani starostka aj prítomní občania. Za tento dar v mene obce a jej občanov darcom ĎAKUJEME!