projekty

„Obnova detského ihriska v obci Brutovce“

V máji 2020 bola zrealizovaná výstavba detského ihriska, ktoré slúži najmä pre deti do 13 rokov. Obec Brutovce získala finančný príspevok z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 pre projekt s názvom:

„Obnova detského ihriska v obci Brutovce“

Poskytovateľ: Úrad vlády SR
Verejný obstarávateľ: Obec Brutovce, 053 73 Brutovce
Program: Podpora rozvoja športu 2019
Podprogram: č.2: výstavba detských ihrísk
Výška dotácie: 7 813,20€
Spoluúčasť obce: 489,20 €
Termín realizácie projektu: 13.01.2020 – 31.06.2020

Hlavnou myšlienkou projektu bolo vytvoriť príjemné oddychové miesto pre najmenších obyvateľov Brutoviec, ako aj pre návštevníkov obce. Po schválení dotácie a vyhlásení víťaza verejného obstarávania sa začalo s úpravou terénu, na ktorej participovalo PD Olšavica – Brutovce a pracovníci zamestnaní na aktivačných prácach v Brutovciach. Dodanie, montáž a osadenie certifikovaných hracích prvkov prevádzala odborná firma – víťaz verejného obstarávania. Vybavenie detského ihriska tvorí príslušenstvo kvalitných nerezových hracích prvkov:

– hrad so šmykľavkou, hojdačkou a preliezkou,
– kolotoč so sedením,
– pružinová hojdačka – koník.

Hracie prvky sú certifikované podľa normy EN 1176 pre verejné detské ihriská a spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky. V priestoroch detského ihriska nechýbajú ani lavičky na posedenie.

Vážení návštevníci detského ihriska,
Prosíme, nezabúdajte na bezpečnosť detí, správajte sa ohľaduplne, neničte a nepoškodzujte náš spoločný majetok, dodržujte čistotu a prevádzkový poriadok, ktorý je osadení pri vstupe na detské ihrisko.

Prajeme Vám príjemne strávené chvíle !