oznamy

Úprava interiéru a exteriéru kaplnky

Z dôvodu kritického stavu kaplnky v katastri obce Brutovce sa v septembri pristúpilo k stavebným úpravám za účelom jej obnovy. Obvodové múry kaplnky boli obkopané až do základovej časti. Do výkopu sa následne uložila fólia, drenáž obsypaná makadamom, čím sa zamedzilo vnikaniu vlhkosti do kaplnky. V interiéri kaplnky bolo zrealizované odstránenie omietky v spodnej časti obvodových múrov za účelom vysušenia muriva. Steny boli natreté penetračným náterom, následne vápnom. Vrchná časť oltára sa uložila na nový podstavec – stôl, keďže spodná časť oltára už bola celkom spráchnivetá. Zo spodnej časti oltára sme odobrali len prednú časť, ktorá sa upevnila na podstavec. Vchodové dvere boli spevnené a ošetrené ochranným náterom. Zásluhu na obnove kaplnky majú najmä aktivačný pracovníci obce ako aj dobrovoľníci. Veríme, že touto rekonštrukciou sa nám o malý kúsok podarilo pozdvihnúť vážnosť a úctu k tomuto miestu aj pre ďalšie generácie.