projekty

Spevnenie cesty k cintorínu

Prístupová cesta k cintorínu prešla v lete rekonštrukciou. Zrovnaním pôvodnej cesty sa odstránili vychodené koľaje a výtlky. Spevnenie povrchu sa docielilo použitím asfaltovej drte. Týmito prácami sa zamedzilo tvorbe kaluží a blata na ceste.