projekty

Rekonštrukcia obecného rozhlasu

V apríli 2020 obec pristúpila k rekonštrukcii obecného rozhlasu, ktorého technický stav bol v niektorých častiach obce už nevyhovujúci. V rámci rekonštrukcie bolo vo všetkých vetvách vymenené staré drôtové vedenie za nové, káblové, spolu s príslušenstvom. Z kostolného dvora bol z estetických dôvodov odstránený podperný bod rozhlasového vedenia. Tento projekt bol financovaný z prostriedkov Ministerstva financií vo výške 4 100 € a spoluúčasti obce 461,20 €. Modernizáciou obecného rozhlasu sa dosiahlo skvalitnenie informovanosti našich občanov.