ZMLUVY 2021

P.č.Číslo zmluvyNázov zmluvyPoskytovateľ (Zmluvná strana)Celková hodnota (€)Zverejnené
1.dodatok č.1Dodatok č.1 ku Kúpno-predajnej zmluveMgr. Peter Demo15.01.2021
2.zmluvaZmluva o poskytovaní služieb – MOMObec Kurimany22.01.2021
3.príloha č.2Príloha č.2 k zmluve o výpožičke KRHZ-PO-VO-442-149/2020Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky25.01.2021
4.dodatok č.1Dodatok č.1 k Zmluve o vypôžičkeSlovenská republika – Štatistický úrad SR17.03.2021
5.321 1042Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRDobrovoľná požiarna ochrana SR3.000,0017.05.2021
6.

SODB 2021 INFORMÁCIE