ZMLUVY 2021

P.č.Číslo zmluvyNázov zmluvyPoskytovateľ (Zmluvná strana)Celková hodnota (€)Zverejnené
1.dodatok č.1Dodatok č.1 ku Kúpno-predajnej zmluveMgr. Peter Demo15.01.2021
2.príloha č.2Príloha č.2 k zmluve o výpožičke KRHZ-PO-VO-442-149/2020Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky25.01.2021

SODB 2021 INFORMÁCIE