ZMLUVY 2021

P.č.Číslo zmluvyNázov zmluvyPoskytovateľ (Zmluvná strana)Celková hodnota (€)Zverejnené
1.dodatok č.1Dodatok č.1 ku Kúpno-predajnej zmluveMgr. Peter Demo15.01.2021
2.zmluvaZmluva o poskytovaní služieb – MOMObec Kurimany22.01.2021
3.príloha č.2Príloha č.2 k zmluve o výpožičke KRHZ-PO-VO-442-149/2020Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky25.01.2021
4.dodatok č.1Dodatok č.1 k Zmluve o vypôžičkeSlovenská republika – Štatistický úrad SR17.03.2021
5.27041/0/2021Zmluva o dieloCESTY KOŠICE s.r.o.17.218,0428.04.2021
6.321 1042Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRDobrovoľná požiarna ochrana SR3.000,0017.05.2021
7.31051/0/2021Zmluva o dieloCESTY KOŠICE s.r.o.5.468,4028.05.2021
8.N20200128002D05Dodatok k Zmluve o poskytovaní sociálnej službyImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR02.08.2021
9.21/36/054/268Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miestÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad02.08.2021
10.21/36/010/16Dohoda o pomoci v hmotnej núdziÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad29.10.2021
11.BR- /2021Memorandum spolupráce v oblasti riešenia krízových situáciíNadácia PSK pre podporu rodiny29.10.2021
12.21/36/012/26Dohoda o pomoci v hmotnej núdziÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 03.11.2021
13.zmluvaZmluva o poskytovaní právnych služiebJUDr. Martina Tekeliová, PhD., advokát06.12.2021
14.kúpna zmluva 2/2021Kúpna zmluvaJán Sakmár, Pavol Štofko, Mária Popovičová, Ján Komara, Mária Hockicková, Mária Beličáková, Ľudmila Olejárová, Ondrej Sakmár, Ondrej Fecko, Michal Brutvan10.12.2021
15.dodatok č.3Dodatok č.3 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce BrutovceBrantner Nova s.r.o.22.12.2021