ZMLUVY 2016

P.č.Číslo zmluvyNázov zmluvySprostredkovateľCelková hodnota s DPH(€)
1. Z20161759_Z Zmluva o dielo – rekonštrukcia miestnej komunikácieFEDAN s.r.o. , Prešov82 181,75
2.01/2016 Zmluva o dielo – vypracovanie PD – Zníženie energetickej náročnosti OcÚ Ing. Arch. Ján Pastiran 4 870,00
3. SHNM-OD-2016001025-030 Darovacia Zmluva – KIA CEEDMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
4.BR237/2016 Odstúpenie od Darovacej zmluvy
5.BR258/2016 Odstúpenie od Darovacej zmluvy
6. KRHZ-PO-202-019_2016 Zmluva o výpožičkeMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky