projekty

Hasičská zbrojnica

V septembri 2020 bola daná do užívania budova novej hasičskej zbrojnice. Realizácia projektu „Výstavba hasičskej zbrojnice“ bola podporená dotáciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v 2 etapách. V rámci 1. etapy bola z finančného príspevku 29 999,99 € a vlastných zdrojov obce vo výške 11 825,00 € vybudovaná víťazom verejného obstarávania hrubá stavba.

Finančným príspevkom vo výške 11 264,06 € a spoluúčasťou obce 10 142,24 € sa v roku 2019 odštartovali práce na 2. etape výstavby. Víťazom verejného obstarávania boli z poskytnutej dotácie zrealizované stavebné práce v interiéri Hasičskej zbrojnice. Z vlastných zdrojov obce sa vykonali: nákup okien, dverí, obklad, dlažba, nákup materiálu pre inžinierske siete a revízie inžinierskych sietí, ukončovacie práce na streche, zvody, lemovanie a zatepľovacie práce. Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom, ktorí nezištne bez odmien pomáhali pri realizácii tohto diela, čím sa podarilo Hasičskú zbrojnicu úspešne skolaudovať dňa 29.09.2020. Bez ich mimoriadneho pracovného nasadenia, obetavosti a spolupráce by táto stavba nebola skončená.