podujatia

Kolaudačné posedenie

Mesiac september patril predovšetkým kolaudácii novovybudovanej Hasičskej zbrojnice. Priestory, ktoré budú nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru slúžiť na uskladnenie hasičskej techniky posvätil Vdp. Pavol Zaťko. Po príhovore starostky obce, Márie Petrekovej a prebádaní priestorov hasičskej zbrojnice sa všetci zúčastnení presunuli do kultúrneho domu na kolaudačné posedenie.

V rámci príjemného slávnostného posedenia spojeného s občerstvením pani starostka informovala prítomných občanov o priebehu výstavby Hasičskej zbrojnice a poďakovala všetkým dobrovoľníkom, ktorí spolupracovali pri realizácii tohto projektu. Súčasťou posedenia bolo aj zhodnotenie a bilancovanie aktivít uplynulého roka v obci a predstavenie vízie do nasledujúceho obdobia.