ZMENA E-MAILU
SODB 2021 INFORMÁCIE

 

POZOR ! Zmena e-mailovej adresy !

Obec Brutovce oznamuje občanom a verejnosti, že novou e-mailovou
adresou pre doručovanie elektronickej pošty je:
obec@brutovce.sk