SODB 2021 INFORMÁCIE

 

POZOR ! Zmena e-mailovej adresy !

Obec Brutovce oznamuje občanom a verejnosti, že novou e-mailovou
adresou pre doručovanie elektronickej pošty je:
obec@brutovce.sk


Koronavírus (COVID-19) opatrenia a informačný materiál

V súvislosti s koronavírusom prosíme všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme dodržiavali pokyny
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR):

Vo vlastnom záujme odporúčame využiť e-mailovú komunikáciu: obec@brutovce.sk
alebo telefón: 0908 577 381