COVID-19 INFORMÁCIE

Vážení občania,

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Brutovciach bude v období
od 14. 07. 2020 do 17. 07. 2020 zatvorený
z dôvodu čerpania dovolenky pracovníkov úradu.
S neodkladnými záležitosťami sa môžete obrátiť
na tel.: +421908 577 381
alebo
e-mail: obecbrutovce@stonline.sk
Obecný úrad bude otvorený od 20. 07. 2020.
Ďakujeme za pochopenie.