SODB 2021 INFORMÁCIE

 

Vyhodnotenie dobrovoľnej zbierky k projektu
"Rekonštrukcia Domu nádeje v obci Brutovce"