ZMLUVY 2023

P.č.Číslo zmluvyNázov zmluvyPoskytovateľ (Zmluvná strana)Celková hodnota (€)Zverejnené
1.U2453/2023Licenčná zmluvaMADE spol. s.r.o., Banská Bystrica400€ + 115€/Q10.02.2023
2.zmluvaZmluva o spracovaní osobných údajovMADE spol. s.r.o., Banská Bystrica10.02.2023
3.zmluvaZmluva o elektronickom zasielaní faktúrMADE spol. s.r.o., Banská Bystrica10.02.2023
4.VP/23/04064/001Hromadná licenčná zmluvaSOZA, Bratislava16.02.2023
5.dohodaDohoda o ukončení zmluvyIFOsoft s.r.o., Prešov23.02.2023
6.dohodaDohoda o ukončení zmluvyIVeS s.r.o., Košice23.02.2023
7.323 0914Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRDobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava3.000,00€11.05.2023
8.N20200128002D08Dodatok k zmluve o spolupráciImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava25.05.2023
9.dodatok č.6Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytových priestorovSlovak Telekom, a.s., Bratislava690,00€22.06.2023
10.N20200128002D09Dodatok k zmluve o spolupráciImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava24.08.2023
11.BR-2023/11Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – zariadenie pre seniorov, poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves293,7227.10.2023
12.N20200128002D10Dodatok k zmluve o spolupráciImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava0,00€13.11.2023
13.Výpoveď zo zmluvyVýpoveď zo zmluvy č. RZ-VSN2012201801ENVI-PAK, a.s., Bratislava0,00€15.11.2023
14.Dodatok č. 5Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Brutovce č. 10/L/20219Brantner Nova s.r.o., Spišská Nová Ves0,00€20.12.2023
15.Z-O/2024/TZKO/167Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov Z-O/2024/TZKO/167ELEKOS, Nitra0,00€28.12.2023
16.1/2023/19Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č.1/2023/19Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava0,00€28.12.2023