Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.