Výzva na podanie daňového priznania

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2019 vznikla daňová povinnosť, POVINNÍ DO 31. 1. 2020 podať DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI.
Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2019 nenastali. Daň na rok 2020 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

Povinnosť podať daňové priznanie je povinný:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2019 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. 1. 2020
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2019
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2019
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2019 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Daňové priznanie je potrebné podať:

  • za psa, ktorého daňovník nadobudol v roku 2019 a je starší ako 6 mesiacov
  • pri zániku daňovej povinnosti, ak uhynul alebo sa pes stratil.
  • ak daňovník, ktorý vlastní psa a doteraz nepodal priznanie k dani, je povinný dodať  dodatočné priznanie k dani.

Zároveň vyzývame občanov, ktorým v roku 2019 nastali zmeny ako zmena priezviska a adresy trvalého pobytu, aby si do rovnakého termínu podali čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Aktuálne tlačivá: