Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023.
Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Aktuálne informácie k voľbám do NR SR 2023: https://www.minv.sk/?volby-nrsr

Informácie pre voliča
Zverejnené: 20.06.2023