VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024.
Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Aktuálne informácie k voľbám do Európskeho parlamentu 2023:
https://www.minv.sk/?volby-ep