VOĽBY 2022

Aktuálne informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený