SAMOSPRÁVA

Starostka obce

Mária Petreková

tel.: +421908 577 381
e-mail: obecbrutovce@stonline.sk

IČO: 00328979
DIČ: 2020727643

kód obce podľa vyhlášky 597/2002 Z.z. : 526410

počet obyvateľov: 169 (k 31.12.2018)

Zástupca starostky obce

Mgr. Roman Štelbacký

Poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Roman Štelbacký

Ing. Daniel Hockicko

Dávid Hockicko

Michal Biroščák

Alžbeta Biroščáková

Hlavný kontrolór obce

Ing. Štefan Šefčík

Administratíva

Valéria Lileková