Koronavírus (COVID-19) opatrenia a informačný materiál

V súvislosti s koronavírusom prosíme všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme dodržiavali pokyny Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR):

> Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – hranice <
01.10.2020

> Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – rúška <
29.09.2020


> Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s COVID-19 VII. aktualizácia <

> Rozšírený NÚDZOVÝ STAV <

> Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s COVID-19 VI. aktualizácia <

> Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s COVID-19 V. aktualizácia <

> Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom ? < 

> Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia 2 <

> Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok pri ohrození verejného zdravia 2 <

> Zmena a doplnenie opatrenia HHSR 2 16.03.2020 <

> Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe IV. aktualizácia <

> Verejná vyhláška – izolácia v domácom prostredí <

> Verejná vyhláška – zákaz hromadných podujatí <

> Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia <

Na základe odporúčania MV SR obmedzujeme stránkové dni obecného úradu, a to od 8:00 do 11:00.
Vo vlastnom záujme odporúčame využiť e-mailovú komunikáciu: obecbrutovce@stonline.sk
alebo telefón: 0908 577 381
Predajňa potravín
bude do odvolania otvorená v čase od 07:00 do 13:00.