FAKTÚRY 2013

P.č.Číslo faktúryDodávateľCelková hodnota (€)Popis plnenia
1.1/2013 Orange Bratislava 40,39 telefón
2.2/2013 Slovak Telecom 32,58telefón
3.3/2013 TS Mesta Levoča 113,98Komunálny odpad 
4.4/2013 VSE Košice 7,27preplatok EE
5.5/2013 VSE Košice 168,52 preplatok EE
6.6/2013  LE CHEQUE D. 334,50stravné lístky
7.7/2013  Orange Bratislava 44,50telefón
8.8/2013 SOZA Bratislava 14,28poplatok
9.9/2013LEVONET Levoča   159,36internet/ročný poplatok
10.10/2013VSE Košice 1 018,00 el.energia
11.11/2013VSE Košice 7,00 el.energia
12.12/2013Slovak Telekom Bratislava 32,32telefón
13.13/2013Technické služby Mesta Levoča   107,34komunálny odpad
14.14/2013Centrum prvého kontaktu Levoča 298,81spracovanie žiadosti
15.15/2013Orange Bratislava 40,00telefón
16.16/2013  Veolia   16,31voda
17.17/2013Slovak Telekom 32,64 telefón
18.18/2013Stanislav Klubert, SNV 152,16 upgrade
19.19/201   Technické služby mesta Levoča   91,72 komunálny odpad
20.20/2013Orange Bratislava 39,90telefón
21.21/2013 Ing. M.Rusiňák, Oľšavica 3 385,38 spevnená plocha pred Ocú
22.22/2013Slovak Telekom Bratislava    15,71telefón
23.23/2013Burík Ján, N.Repáše 200,00geometrický plán
24.24/2013 Exo Technologies 46,60doména brutovce.sk
25.25/2013 Technické služby Mesta Levoča 135,01komunálny odpad
26.26/2013Slovgram Bratislava      33,50odmeny
27.27/2013 Orange Bratislava   41,70telefón
28.28/2013 Slovak Telekom Bratislava   6,00poplatok
29.29/2013  VSE Košice7,00el.energia
30.30/2013VSE Košice 1 018,00el.energia
31.31/2013Slovak Telekom Bratislava 48,73 telefón
32.32/2013 LE CHEQUE D. 334,68stravné lístky
33.33/2013Technické služby Mesta Levoča 142,37komunálny odpad
34.34/2013Orange Bratislava 40,04  telefón
35.35/2013IVES Košice    155,35programové vybavenie
36.36/2013VEOLIA Poprad 10,15  voda
37.37/2013 Slovak Telecom 13,33preplatok
38.38/2013 storno storno    storno
39.39/2013 Orange Bratislava 39,90telefón
40.40/2013 IVES Košice 71,70 služby WINPAM
41.41/2013 Slovak Telecom 9,03 telefón
42.42/2013  Technické služby mesta Levoča 131,05komunálny odpad
43.43/2013 JUNO DS Stará Ľubovňa 1 056,00oprava výtlkov
44.44/2013 Orange Bratislava 40,08telefón
45.45/2013 VSE Košice 1 018,00 el.energia
46.46/2013 VSE Košice  7,00 el.energia
47.47/2013 Slovak Telecom 27,12telefón
48.48/2013 Ing. Marek Rusiňák 6 102,14materiál na 3.projekt
49.49/2013 Technické služby mesta Levoča 140,24komunálny odpad
50.50/2013PVPS Poprad – voda DS 3,80voda DS
51.51/2013 PVPS Poprad – voda OcÚ 26,65  voda OcÚ
52.52/2013Orange Bratislava   40,26 telefón
53.53/2013 LE CHEQUE 268,44 stravné lístky
54.54/2013 Slovak Telecom 23,68 telefón
55.55/2013 OZ MAS LEV   597,635% zo schváleného projektu
56.56/2013 Technické služby mesta Levoča 144,73 komunálny odpad
57.57/2013Orange Bratislava 30,56telefón
58.58/2013Orange Bratislava  1,00telefón
59.59/2013 Slovak Telecom    23,45 telefón
60.60/2013 OZ MAS LEV 98,00členské
61.61/2013Technické služby mesta LEvoča 140,75  komunálny odpad
62.62/2013Orange Bratislava 30,00  telefón
63.63/2013 LIMPO Prešov   148,00reklamné hrnčeky
64.64/2013VSE Košice 77,00   el.energia
65.65/2013VSE Košice 1018,00el.energia
66.66/2013Slovak Telecom  23,52    telefón
67.67/2013TS mesta Levoča 224,97 komunálny odpad
68.68/2013 PVPS Poprad 67,27voda
69.69/2013PVPS – voda 1,27 voda
70.70/2013Orange Bratislava  30,00  telefón
71.71/2013 Ing. Marek Rusiňák 4 100,03práce na 3.projekte
72.72/2013Slovak Telecom   23,45telefón
73.73/2013Klubert SNV   72,00softvérový …
74.74/2013TS mesta Levoča 145,75   komunálny odpad
75.75/2013Inkom Košice 937,34svietidlá VO