ZMLUVY 2018

P.č.Číslo zmluvyNázov zmluvySprostredkovateľCelková hodnota (€)
1.TS-1Dohoda o ukončení zmluvy č.10/2012Technické služby mesta Levoča, Levoča
2.TS-2Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci
Technické služby mesta Levoča, Levoča
3.BR-164/2018 Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci Technické služby mesta Levoča, Levoča
4.10/L/2019Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce BrutovceBrantner Nova s.r.o., SNV
5.230/2018Dodatok č.1 k Zmluve o dielo ku dňu 1.1.2019PP Protect s.r.o., Michalovce
6.451/2018/OKZmluva o poskytnutí dotáciePrešovský samosprávny kraj, Prešov1.000,0 €
7.1/2018Zmluva o dielo č.1/2018StavStar s.r.o. Granč Petrovce31.816,70
8.19784/2018Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajovSpoločný obecný úrad Levoča, Levoča
9.4/2018Zmluva o reklameLesy mesta Levoča s.r.o., Levoča100,00
10.zmluvaZmluva o reklamnej propagačnej činnostiPodtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Poprad200,00
11.PHZ-OPK1-2018Zmluva o poskytnutí dotácieMinisterstvo vnútra SR, Bratislava29.999,99
12.18/36/012/12Dohoda o pomoc v hmotnej núdziÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad
13.zmluvaZmluva o spracovaní osobných údajovEXO Technologies s.r.o., Bratislava
14.zmluvaZmluva o dieloPP Protect s.r.o., Michalovce20,00/mes.
15.18/36/50J/10Dohoda o poskytnutí príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad
16.38 649, BR-73/2018Zmluva o poskytnutí dotácieDobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava3.000,00
17.dodatok č.2 Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.Z20161759_Z FEDAN s.r.o, Prešov
18.dodatok č.1Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.Z20161759_ZFEDAN s.r.o, Prešov