projekty

Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome

V mesiacoch marec-jún 2019 prebehla rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome v Brutovciach, ktorá pozostávala z 2 častí:

„Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome“
a
„Zriaďovacie predmety do kuchyne v kultúrnom dome v obci Brutovce“

Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR
Verejný obstarávateľ: Obec Brutovce, 053 73 Brutovce
Predmet zákazky: samostatná časť 1 – stavebné práce
samostatná časť 2 – tovar
Výška dotácie: 25 000,00€
Termín realizácie projektu: 01.03.2019 – 31.06.2019


Pri hĺbkovej rekonštrukcii priestorov boli úplne vymenené rozvody vody, ústredného kúrenia, kanalizačné potrubie a elektrická inštalácia. Na steny pribudli nové obkladačky a stierky, pôvodnú dlážku nahradila nová protišmyková podlaha. V kuchyni boli vytvorené priestory pre sklad.
V miestnosti bol inštalovaný potrebný počet nerezových umývadiel, pracovných pultov a elektrických spotrebičov. Bol zakúpený nový ohrievač TÚV, elektrický sporák, digestor, umývačka riadu, miesička cesta, elektrický nerezový kotol, plynová stolička a ďalšie spotrebiče.

Zrekonštruovanú kuchyňu posvätil Vdp. Pavol Zaťko. Slávnostnú stuhu prestrihol Mgr. Ján Ferko so starostkou obce Máriou Petrekovou a poslancami ObZ.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Ministerstva financií SR.

Priebeh celej rekonštrukcie Vám priblížia nasledujúce fotky.

Pôvodný stav kuchyne:

Práce na rekonštrukcií:

Slávnostné otvorenie kuchyne:

Súčasný stav novozrekonštruovanej kuchyne: