podujatia

Medzinárodný deň žien 2020

Sviatok všetkých žien sme si pripomenuli aj tento rok. Súčasťou slávnostného posedenia bola dňa 8.3.2020 o 16:00 hod. aj zaujímavá prednáška ThLic. Donáta Čarnogurského: „Návrat ku koreňom“ o význame Cyrilo-Metodského posolstva a poslania.