SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním, pri ktorom budú využité existujúce dátové zdroje.

Sčítanie obyvateľov domov a bytov bude realizované v dvoch etapách:

  1. Sčítanie domov a bytov prebieha v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR.
  2. Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Aktuálne informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 sú dostupné na internetovej stránke štatistického úradu Slovenskej republiky: https://www.scitanie.sk/.


Dokumenty: